Dr. Bódi Stefánia  
 
 NYITÓLAP   ÖNÉLETRAJZ   PUBLIKÁCIÓK   TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG, KONFERENCIÁK   KAPCSOLAT 
 
     
 
     
 

Tagság:

 • MTA Köztestületi tagja
 • NKE Közigazgatás-tudományi Kar Doktori Iskola tagja, témakiírója
 • NKE Hadtudományi Doktori Iskola, témavezetője, témakiírója
 • Jogi Szakvizsgabizottság tagja
 • Magyar Jogászegylet tagja, MJE
 • A Jogelméleti Szemle Szerkesztőbizottságának tagja
 • Budapesti Ügyvédi Kamara, egyéni ügyvéd
 • Társadalom és Honvédelem című folyóirat Szerkesztőbizottsági tagja (2005-2012)
 • HABE - Hadtudományi- és Biztonságpolitikai Egyesület tagja, HABE FEB elnöke (2010-2014)
 • ZMNE Kari Tanács tag (2007-2011)
 • Magyar Hadtudományi Társaság tagja
 • ANNALES Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica című folyóirat lektora (korábbi években)
 • Rendőrtiszti Főiskola-meghívott előadója (2007)
 • Az Országos Gyermek- és Ifjúságvédelmi Konferencia-sorozat előadója
 • Konferenciák rendszeres előadója
 


Konferenciák:

 • 2003. 2004. 2005. A gyermekjogokra vonatkozó nemzetközi egyezmények bemutatása, előadó, konferencia-levezető, Bp.
 • 2008. ZMNE, Díszterem, A halálbüntetés hazai szabályozásának története, előadó
 • 2011. ZMNE, Integráció és a kisebbségek, levezető elnök
 • 2011. Doktorandusz-fórum, zsűritag
 • 2011. Hotel Benta, konferencia, A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai, előadó
 • 2012. Szolnok, Debrecen, Polgármesteri Hivatal, Az Alaptörvény és a sarkalatos törvények Különleges jogrendet érintő módosuló rendelkezéseinek bemutatása, előadó
 • 2012. november 30. NKE KTK Kari OTDK-konferencia, Állam- és Jogtudományi Szekció, zsűri elnök
 • 2012. Kerekasztal-beszélgetés az Országgyűlési Őrségről, NKE KTK: Az Országgyűlési Őrség bevezetésének sajtóvisszhangja Magyarországon, az Országgyűlési Őrség megjelenése angolszász országokban, előadó
 • 2013. szeptember 27. Kutatók éjszakája, NKE KTK: A gyülekezési jog megjelenésének legújabb formái, előadó
 • 2014. március 21. MTA, Részvétel az MTA TK Jogtudományi Intézete és a K 108790 számú OTKA-program Államtudományi Kutatócsoportja által szervezett, Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság című tudományos konferencián, Szuverenitás és az állam lakossága: állampolgárok és külföldiek, előadó
 • 2014. NKE KTK Doktorandusz Kutató Fórum, Közjog és közigazgatás szekció, levezető elnök
 • 2014. szeptember 26. Kutatók éjszakája, NKE KTK: A globális migráció kihívásai, avagy miért félünk a külföldiektől? előadó
 • 2014. november 21. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar, konferencia-előadás, A Hármaskönyv 500. évfordulóján, A Szent Korona-tan Werbőczy Tripartitumában és annak továbbélése, előadó
 • 2015. május 14. NKE KTK Doktorandusz Kutató Fórum, Közjog és közigazgatás szekció, levezető elnök
 • Kutatók éjszakája, 2015. szeptember 25. A Szent Korona-eszme és annak fogalmi változásai, előadó