Dr. Bódi Stefánia  
 
 NYITÓLAP   ÖNÉLETRAJZ   PUBLIKÁCIÓK   TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG, KONFERENCIÁK   KAPCSOLAT 
 
     
 
     
 

(válogatás)

2001

 1. Bódi Stefánia: Petíciós jog a nemzetközi egyezményekben. Collega, az Accursius Jogászegylet Folyóirata, 2001. november, V. évf. 5. sz., ISSN 1417-8079

2002

 1. Bódi Stefánia: A petíciós jog hazai szabályozásával szemben támasztott követelmények, a magyar, a német és a holland jogi szabályozás összevetése. Collega, az Accursius Jogászegylet Folyóirata, 2002. november, VI. évf. 5. sz., ISSN 1417-8079
 

2004

 1. Bódi Stefánia: A petíciós jog Franciaországban, Németországban és Hollandiában. Acta Humana, Emberi Jogi Közlemények, 2004. 15. évf. 3., kiadja az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, ISSN 0866-6628

2005

 1. Bódi Stefánia: Az egyesülési, gyülekezési és a petíciós jog magyarországi szabályozásának története. Collega, az Accursius Jogászegylet Folyóirata, 2005. február, IX. évf. 1., ISSN 1417-8079
 2. Bódi Stefánia: A petíciós jog Németországban, Hollandiában és a Cseh Köztársaságban. Magyar Jog, 2005. június, 52. évf. 6., HU ISSN 0025-0147
 3. Bódi Stefánia: A globalizáció folyamata és a nemzetközi világrend alakulása. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 2005. IX. évf. 5. sz., Budapest, felelős kiadó: Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora, ISSN 1417-7323
 4. Bódi Stefánia: Az emberi jogok fogalmának kialakulása és jelentéstartalmának változása. Kard és Toll, kiadja a HM Humánpolitikai Főosztály és a ZMNE, 2005∕2, ISSN 1587-558
 5. Bódi Stefánia: A Cseh Köztársaság alkotmányos fejlődésének áttekintése. Collega, az Accursius Jogászegylet Folyóirata, 2005. október, IX. évf. 4., ISSN 1417-8079
 6. Bódi Stefánia: Az emberi jogok fogalma és jelentéstartalmának változása a szocializmus időszakában, különös tekintettel a politikai jogokra. Collega, az Accursius Jogászegylet Folyóirata, 2005. december, IX. évf. 5., ISSN 1417-8079

2006

 1. Bódi Stefánia: Nemzeti sokszínűség-multietnicitás és határviták: Bibó István közép-kelet-európai konfliktuselméletének értelmezése. Nemzeti sokszínűség – Multietnicitás − Multikulturalitás. Egy biztonságosabb Európa felé, Kutatási füzetek 5. ZMNE, Budapest, 2006. ISSN 1786-0431
 2. Bódi Stefánia: The Interpretation of the Central and Eastern European Conflict based on the theory of István Bibó. AARMS, Volume 5,Issue 2, 2006, Editor in Chief: Jozsef Solymosi, ISSN 1588-8789
 3. Bódi Stefánia: The Process of Globalisation and the Development of International World Order. AARMS, Volume 5, Issue 2, 2006, Editor in Chief: Jozsef Solymosi, ISSN 1588-8789
 4. Bódi Stefánia: A közép-kelet-európai konfliktus és annak eredői, különös tekintettel Bibó István elméletére. Magyar Rendészet, 2006/3. VI. évf., A Rendőrtiszti Főiskola szakmai, tudományos folyóirata, HU-ISSN 1586-2895
 5. Bódi Stefánia: Az arab-izraeli konfliktus elemzése Bibó István konfliktus elmélete alapján. Magyar Rendészet, 2006/2, VI. évf., A Rendőrtiszti Főiskola szakmai, tudományos folyóirata, HU-ISSN 1586-2895
 6. Bódi Stefánia: A ciprusi vita tényei és értelmezése, különös tekintettel Bibó István konfliktus-elméletére. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 2006. X. évf. 1. szám, ISSN 1417-7323
 7. Bódi Stefánia: Political Rights in the Socialism and the period of change: study on Hungary and Czechoslovakia. AARMS, 2006. Volume 5, Issue 1 , Editor in Chief: Jozsef Solymosi, ISSN 1588-8789
 8. Bódi Stefánia: Eszmeáramlatok és viszonyuk a demokráciához. Társadalom és Honvédelem, 2006. X. évf. 1. szám, a ZMNE Tudományos folyóirata
 9. Bódi Stefánia: Geistesströmungen und ihre Beziehung zur Demokratie. Magyar Rendészet, 2006/1. VI. évf., a Rendőrtiszti Főiskola szakmai, tudományos folyóirata, HU-ISSN 1586-2895
 10. Recenzió Prof. Szabó A. Ferenc könyvéhez: Nemzetközi migráció és biztonság, Valóság, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata, 2006. aug. XLIX. évfolyam, 8. szám. ISSN 0324-7228

2007

 1. Bódi Stefánia: Az észak-írországi konfliktus elemzése, különös tekintettel Bibó István értelmezésére. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 2007. XI. évf.1. szám, a ZMNE Tudományos Lapja, ISSN 1417-7323
 2. Bódi Stefánia: Joó Rudolf szellemi öröksége, Recenzió: Beréti László-Harai Dénes-Szabó A. Ferenc könyvének bemutatása, Valóság, 2007/9, 2007. szeptember, L. évf. 9. szám, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata, ISSN 0324-7228

2008

 1. Bódi Stefánia: A halálbüntetés szabályozásának történeti áttekintése, Valóság, 2008/3, 2008. március, LI. évfolyam, 3. szám, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata, ISSN 0324-7228
 2. Bódi Stefánia: Tanulmányok és emlékmozaikok az 56-os forradalomról, Recenzió, Szabó A. Ferenc professzor könyvének bemutatása, Valóság, 2008/5, 2008. április, LI. évf. 5. szám, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata, ISSN 0324-7228

2009

 1. Bódi Stefánia: A halálbüntetés nemzetközi története és megítélése-Érvek és ellenérvek, Hadtudomány, a Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata, 2008. 3-4. szám, XVIII. évfolyam
 2. Bódi Stefánia: A halálbüntetés Németországban, Valóság, 2009/9. szám, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata

2010

 1. Bódi Stefánia: Katonai alapismeretek, Tankönyv középiskolások számára, Zrínyi Kiadó, HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., ISBN 978-963-327-490-3, a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította, 2010. A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek, D fejezet-94-103. terjedő rész és a hozzá tartozó Tanári Kézikönyv-hatályosítva a tananyag 2011. szeptemberében az újabb kiadáshoz
 2. Bódi Stefánia: Honvédelmi alapismeretek, 2010-2011. Digitális tananyag egyetemisták számára, és a hozzá tartozó munkafüzet, Jogszabályismeret című rész, (összesen 18 modul), ZMNE. honvedelem.zmne.hu oldalon elérhető

2011

 1. Bódi Stefánia: Recenzió Szabó A. Ferenc könyvéhez, Népesedés, migráció, biztonság, 2009. ZMNE Hadtudományi Kar. 322 old. ISBN 978-963-7060-85-4, Valóság, 2011. január, LIV. évfolyam, 1. szám, ISSN 0324-7228, a TIT havi folyóirata
 2. Bódi Stefánia: Az egyesülési jog hazai szabályozásának története és dilemmái, Valóság, 2011. szeptember, 9. szám
 3. Bódi Stefánia: A gyülekezési jog hazai szabályozásának története és dilemmái, Magyar Jog, 2011. szeptember 58. évf. 9. főszerkesztő: dr. Németh János
 4. Bódi Stefánia: Katonai alapismeretek, Tankönyv középiskolások számára, Zrínyi Kiadó, HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft. legújabb megjelenés, 2011.ISBN 978 963 327 490 3

2012

 1. Bódi Stefánia: Katonai alapismeretek Munkafüzet, Zrínyi Kiadó, HM Zrínyi Nonprofit Kht. 2012. A kiadványt az Oktatási Hivatal HM-94671 számon tankönyvvé nyilvánította.
 2. Bódi Stefánia: Magyarország és a védelmi igazgatás rendszere, Katasztrófavédelmi felkészítő jegyzet, Zrínyi Kiadó, 2012. ISBN 978 963 327 540 5

2013

 1. Bódi Stefánia: A magyarországi nemzetiségekre vonatkozó főbb szabályok összefoglalása, In: A történelem szórt fényei, Tanulmányok Szabó A. Ferenc egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára, Budapest, 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Szerkesztette: Harai Dénes, ISBN 978-615-5305-14-6
 2. Bódi Stefánia: "Rebel Clown Army", avagy Bohóchadseregek, mint a gyülekezési jog megjelenési formája, Polgári Szemle, Civic Review-Learned Paper for Economic and Social Sciences, 2013/3-6. 9. évfolyam

2014

 1. Bódi Stefánia: A gyülekezési jog szabályozásának és gyakorlati problémáinak összevetése Nagy-Britanniában, Észak-Írországban és Magyarországon – Polgári Szemle, 2014. március – 10. évfolyam 1–2. szám Budapest, 2014.
 2. Bódi Stefánia: Szuverenitás és az állam lakossága: állampolgárok és külföldiek, az írás az MTA TK Jogtudományi Intézete és a K 108790 számú OTKA-program Államtudományi Kutatócsoportja által szervezett, Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság című tudományos konferencián (2014. március 21.) elhangzott előadás szerkesztett változata – http://jog.tk.mta.hu/mtalwp

2015

 1. Bódi Stefánia: A Szent Korona-eszme különbségei Eckhart Ferenc,Timon Ákos és Bartoniek Emma felfogásában POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 11:(1-3) pp. 327-341. (2015)
 2. Bódi Stefánia: A Szent Korona-eszme jelentősége a magyar közjogi gondolkodásban, különös tekintettel Werbőczy Tripartitumára
  In: Csehi Zoltán, Szabó István, Schanda Balázs, Varga Zs András (szerk.)
  A Hármaskönyv 500. évfordulóján: A boldogságos Szent Erzsébet özvegy ünnepén. 225 p.
  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.11.17 Budapest: Pázmány Press, 2015. pp. 55-74.
  (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei.Tanulmányok; 29.) (ISBN:978-963-308-242-3) www.isbnsearch.org
  Information and prices for book ISBN 9789633082423
 3. Bódi Stefánia: Szuverenitás és az állam lakossága: állampolgárok és külföldiek
  In: Takács Péter (szerk.) Az állam szuverenitása.
  Eszmény és/vagy valóság: Interdiszciplináris megközelítések.. 562 p.
  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.03.21 Budapest; Győr: Gondolat Kiadói Kör; MTA Jogtudományi Intézet, 2015. pp. 354-369.
  (ISBN:978-963-693-599-3)
 4. Bódi Stefánia, Szuhai Ilona: Szuverenitás és a migráció-a migránsok egyes csoportjainak jogi helyzete
  POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 4-6.: pp. 169-188. (2015)
 5. Bódi Stefánia: Jogszabályváltozások a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben, különös tekintettel a Magyar Honvédség és a rendőrség többletfeladataira
  JOGELMÉLETI SZEMLE (4) pp. 88-102. (2015)

2016

 1. Bódi Stefánia, Szuhai Ilona: A civilizációk összecsapása? : A tömeges bevándorlás által életre hívott migrációs válsághelyzet elemzése és a különleges jogrend
  HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 26:(1-2) pp. 41-51. (2016)

 2. Bódi Stefánia: A gyülekezési jog szabályozása és gyakorlata Németországban
  VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2016:(5) pp. 58-73. (2016)

2017

 1. Bódi Stefánia Cservák Csaba (szerk.) Egyes politikai jogok bemutatása: A gyülekezési jog és a petíciós jog alkotmányos szabályozása Magyarországon és a világ más országaiban Budapest: Püski Kiadó, 2017. 211 p. (ISBN:9789633022115)

 2. Halász Iván, Patyi András, Téglási András, Bódi Stefánia, Orbán Balázs, Schweitzer Gábor, Gárdos-Orosz Fruzsina, Balogh Zsolt, Horváth Attila, Cserny Ákos Halász Iván (szerk.) Alkotmányjog: közös modul Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2017. 308 p. (ISBN:978-615-5764-47-9)