Dr. Bódi Stefánia  
 
 NYITÓLAP  ÖNÉLETRAJZ  PUBLIKÁCIÓK  TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG, KONFERENCIÁK   KAPCSOLAT 
 
     
 
     
 

Curriculum vitae

Bódi Stefánia

1977. május 29-én születtem Egerben. Általános iskoláimat és középiskolai tanulmányaimat Budapesten végeztem, 5 különböző intézményben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán szereztem diplomámat 2000-ben jeles eredménnyel.

 

Az egyetem befejezését követően érdeklődési körömnek megfelelően kutatással kezdtem el foglalkozni. Abszolutóriumot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem. Egyetemi éveimtől kezdve a közjogi tárgyak, az alkotmányjog, az emberi jogok és a jogbölcselet témaköre érdekelt, doktoranduszként is ezekkel a témakörökkel foglalkoztam. Először az ELTE-n tartottam speciális kollégiumot alkotmányjogból és szemináriumi órákat 2000-től, majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem óraadójaként tevékenykedtem, melynek tanársegédi pályázatát elnyertem 2005-ben.

Kutatási területeim az alkotmányjog témakörei, az emberi jogok, a petíciós jog, az egyesülési és a gyülekezési jog, a sajtószabadság és az élethez való jog kérdésköreit vizsgáltam eddigi tevékenységem során. 2002 januárjától felkérést kaptam az ELTE ÁJK részéről az ANNALES című angol-német nyelvű tudományos folyóirat szerkesztésére és lektorálására.

5 éves gyakorlati tapasztalattal is rendelkezem, az egyetem befejezését követően egyetemi óraadói tevékenységemmel párhuzamosan ügyvédjelöltként, majd a jogi szakvizsga megszerzését követően egyéni ügyvédként dolgoztam. 2006-ban szereztem PhD. fokozatot a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, doktori értekezésemet az egyetem profiljának megfelelően Bibó István nemzeti, etnikai konfliktus-elméleteiből írtam. Dolgozatomban először vegyítettem a jogi és a biztonságpolitikai szempontokat. Témavezetőm Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár volt.

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának docense vagyok, ahol főállású oktatóként oktatok.

Jelenleg 78 tudományos publikációval rendelkezem, írásaim a legkülönbözőbb folyóiratokban jelentek meg:

 • Jogelméleti Szemle
 • Polgári Szemle
 • a Magyar Jog,
 • Collega,
 • az Acta Humana,
 • MTA Law Working Papers
 • a Valóság,
 • a Magyar Rendészet,
 • a Társadalom és Honvédelem,
 • a Kutatási Füzetek,
 • az AARMS,
 • Hadtudományi Szemle,
 • a Kard és Toll,
 • Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények,
 • a Hadtudomány című folyóiratokban és
 • konferencia-kiadványokban jelentek meg.

Írásaim magyar, angol és német nyelven születtek.

Folyóiratok szerkesztésében-lektorálásában az egyetem befejezése óta aktívan részt veszek, eddigi munkám során 8 tan/könyv megírásában is részt vettem más szerzőkkel együtt.

Tagja vagyok az MTA Köztestületének, a Magyar Jogászegyletnek, a Budapesti Ügyvédi Kamarának, a Kari Tanácsnak (2007-2011. szeptember), az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolának, az NKE HHK Doktori Iskolának, a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, a Magyar Hadtudományi Társaságnak.

2009-ben meghívást kaptam az akkori Rendőrtiszti Főiskolától óratartásra. Szakdolgozatok rendszeres bírálója és konzulense vagyok, 2009 óta részt veszek nyilvános viták alkalmával a bizottsági munkában. Évente kb. 10-15 szakdolgozat konzulense vagyok. Részt vettem a Katonai Alapismeretek című tankönyv és a Honvédelmi ismeretek című digitális tananyag megírásában, ahol alkotmányjogi szemszögből a honvédelem helyzetét vizsgáltam, valamint a központi és a helyi szervek feladatait.

Az utóbbi években született írásaimban foglalkoztam még az emberi jogokon kívül a migráció és a szuverenitás témakörével, valamint a Szent Korona-tannal, ezenkívül több tankönyvírásban jelenleg is részt veszek.

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának Alkotmányjogi Tanszékén alkotmányjogot és az állam szervezete című tárgyakat oktatom. Kutatói és oktatói tevékenységemet nagy lelkesedéssel, elhivatottsággal végzem. Az oktatást és a tudományos munkát egyik életcélomnak tekintem.

Budapest, 2019.

Bódi Stefánia egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Államtudományi és Közigazgatási kar

Alkotmányjogi Intézet